Kontakty spolku:

O. Sochor: +420 777 266 372

J. Lerchová: +420 605 523 693

Kontakt na tábořišti

Lucie Sáňková: +420 604 387 640

Email

hasicidetem@gmail.com

Bankovní spojení: 2800820444/2010

*Při platbě tábora jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD