Přátelé a kamarádi,

tábor se nám krůček po krůčku přibližuje, tak Vám přinášíme další informace. Výše na našem plakátu jsou uvedeny základní organizační informace.

Nejbližší důležité datum je 15. června 2024. Do tohoto data prosím proveďte platbu na náš bankovní účet: 2800820444/2010. Zadejte prosím variabilní symbol, kam uvedete datum narození Vašeho dítěte ve tvaru RRRRMMDD. Pokud uhrazujete částku za více účastníků dohromady, stačí vyplnit variabilní symbol pouze jednoho z nich.

Výše úhrady:

1800 Kč/dítě – děti rodičů ve služebním poměru u HZS Jihomoravského kraje. Zbylou částku pokryje příspěvek FKSP, který je určen pro děti, které v době tábora mají  absolvovanou minimálně 1.třídu ZŠ a nejsou starší 15 let. O příspěvek nemusíte žádat jmenovitě, je schválen na celou akci.

4000 Kč/dítě –  ostatní děti 

V případě potřeby vystavení faktury např.: pro zaměstnavatele (příspěvek FKSP apod.) nebo potvrzení pro nárok na příspěvek ze zdravotního pojištění, se nám neváhejte ozvat, obratem pro Vás tyto dokumenty připravíme.  

Na tábor budou Vaše děti potřebovat také vyplněné dokumenty, které jsou pro Vás dostupné na stránce DOKUMETY

Mimo uvedené dokumenty bude potřeba doručit také podepsanou přihlášku, kterou jsme Vám zaslali emailem. V případě problémů se na nás neváhejte obrátit, bez těchto dokumentů totiž nemůžeme táborníky přijmout. 

Nachází se zde i doporučený seznam věcí, abyste na nic důležitého nezapomněli.